Impressum

W celu uzyskania dalszych informacji:

HOCH5 GmbH & Co. KG
Borriesstraße 11
32257 Bünde
Niemcy
 

Przepis o elektronicznym przetwarzaniu danych

Jako użytkownik mają Państwo prawo dostępu, zmiany i usunięcia Państwa wpisu dokonanego na tej stronie. W tym wypadku prosimy o przesłanie listu na podany powyżej adres.

Mają Państwo również możliwość, skorzystać z wyżej wymienionego prawa za pomoca poczty elektronicznej. Wiadomość prosimy przesłać na następujący adres.

Informujemy, że wszystkie dane osobowe wpisane w formularzu online będą wykorzystane wyłącznie przez firmę „Maxima“.

Ponadto wszystkie wpisane informacje są dobrowolne, a błędne wpisy nie mają żadnych konsekwencji. Jednakże wpis powinien być wyczerpujący, tak by informacje mogły być odpowiednio opracowane, a Państwu została udzielona poprawna i zadowalająca odpowiedź. 

Zdjęcia zawarte na stronie są niezobowiązujące i bez gwarancji. 

Prawo autorskie

Każde powielanie czy wykorzystanie całości lub fragmentów tej strony internetowej (zawartości strony, skryptów itp…), jest w jakiejkolwiek formie (teraz i w przyszłości) zakazane. Naruszenie powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością cywilną i karną osoby dopuszczającej się naruszenia. 

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są niezobowiązujące i mogą być bez zapowiedzi zmienione. Ponadto niektóre prezentowane na tej stronie marki zarejestrowane są we Francuskim Urzędzie Patentowym INPI. Tym samym zastrzeżone jest prawo do powielania i wykorzystania zawartości strony w jakiejkolwiek formie (również w przyszłości) i jakimkowiek kraju.

Dostępność:

Strona internetowa XHTML Transitional 1.0 

Kompatibilność ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi.

Sprawdzone na: Internet Explorer 9, Firefox, Safari, Google Chrome

Źródło tekstu:

© Maxima

Źródło zdjęć:

© Maxima

Projektowanie i wdrażanie

www.hoch5.com